Lecture Zinwebcafé by Esther Ritman


LECTURE  ZINWEBCAFÉ BY ESTHER RITMAN – 16 SEPTEMBER 2015

Op 16 september geeft Esther Ritman een lezing met als titel ‘Hermetisch Open‘: het Zinweb Café (normaliter bij Boekhandel Kirchner aan de Leliegracht) verplaatst zich op die avond naar Het Huis met de Hoofden aan de Keizersgracht 123, de toekomstige behuizing van de Bibliotheek Ritman, waarvan zij directeur is.

Zij vertelt over de Bibliotheek Ritman, een Amsterdams fenomeen en bovendien een plaats waar het vrije denken bewaard en ontsloten wordt. Tijdens de avond wordt bovendien ingegaan op de rijke beeldtaal van de 17e eeuw, die tevens het onderwerp is van de tentoonstelling ‘Goddelijke Wijsheid – Goddelijke Natuur. De Boodschap van de Rozenkruisersmanifesten in de beeldtaal van de zeventiende eeuw’. Bezoekers van Zinwebcafé  krijgen de gelegenheid om zich op te geven voor een rondleiding ’s middags in de tentoonstelling en in de schatkamer van de bibliotheek.

De boekencolumn tijdens het Zinwebcafé wordt verzorgd door Frederik Lobbrecht, eigenaar van Boekhandel Kirchner.

Over de spreekster: Esther Ritman is sinds 2003 directeur en bibliothecaris van de Bibliotheca Philosophica Hermetica. Als zodanig zet zij zich in om de dierbaarste wens van de stichter te verwerkelijken, namelijk om de bibliotheek te verankeren in de samenleving en voor iedereen hermetisch open te maken.

LEZING: woensdag 16 september, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
LOKATIE: Huis met de Hoofden, Keizersgracht 123, Amsterdam
TOEGANG: € 10,00

RONDLEIDING: woensdag 16 september, 15.00 of 16.00 uur
LOKATIE: Biblotheca Philosophica Hermetica, Bloemstraat 15, Amsterdam
TOEGANG: In combinatie met de lezing € 5,00, alleen de rondleiding € 7,50

BESTEL HIER UW TICKETS (voor 15 september):

[add_to_cart item=”EV003″ quantity=”user:1″ text=”Bestel uw tickets” ]

[add_to_cart item=”EV004″ quantity=”user:1″ text=”Bestel uw tickets” ]

[add_to_cart item=”EV005″ quantity=”user:1″ text=”Bestel uw tickets” ]

Uw bevestiging is uw entreebewijs

English version:

LECTURE ZINWEB CAFÉ BY ESTHER RITMAN – 16 SEPTEMBER 2015

On 16 September Esther Ritman will give a lecture entitled ‘Hermetically Open’; that night Zinweb Café venue (normally Boekhandel Kirchner on Leliegracht) moves to the House with the Heads on 123, Keizersgracht, the future home of The Ritman Library of which she is the director. (the lecture will be in Dutch)

She will talk about The Ritman Library, a typically Amsterdam phenomenon, a place where free thought is cherished and made accessible to all. She will futhermore introduce you to the rich visual language of the 17th century, the subject also of the exhibition ‘Divine Wisdom – Divine Nature. The Message of the Rosicrucian Manifestoes in the visual language of the 17th century’. Visitors of Zinweb café can subscribe to two afternoon tours of the exhibition and the rare books room of the library. Please note there is a maximum of 15 persons for the tours.

The book column for this session of Zinweb café will be presented by Frederik Lobbrecht, owner of Boekhandel Kirchner.

LECTURE: Wednesday 16 September 2015 20h00 (door open 19h30)
VENUE:
Huis met de Hoofden, Keizersgracht 123, Amsterdam
ADMISSION: € 10,00

GUIDED TOUR EXHIBITION: At 15h00 or 16h00
VENUE: The Ritman Library, Bloemstraat 15, Amsterdam
ADMISSION: In combination with the lecture € 5,00, Only the Guided Tour € 7,50

BOOK YOUR TICKETS HERE (before 15 September):

[add_to_cart item=”EV003″ quantity=”user:1″ text=”Book your tickets” ]

[add_to_cart item=”EV004″ quantity=”user:1″ text=”Book your tickets” ]

[add_to_cart item=”EV005″ quantity=”user:1″ text=”Book your tickets” ]

Please bring the confirmation of your booking with you